Erzincan 1 Şubesi
577 | | | 31-03-2016
TÜRKÇEMİZ
Ahmet AKKUŞ
TÜRKÇEMİZ Dil insanlar arasında iletişimi sağlayan araçtır. İnsanın yaşamında ve kişiliğinin gelişmesinde ana dilin önemli bir yeri vardır. Dili yeterli düzeyde olan kişiler genellikle daha sağlıklı ilişkiler kurarlar. Günümüzde dilimizin sözlü ve yazılı kullanımında çok sayıda yanlışlık yapılmaktadır. Türkçe, kurallarına uygun, doğru ve düzgün kullanılmıyor. İlkokuldan üniversiteye kadar okullarımızda görülen Türkçe yetersizliği, sık sık göze çarpan sözlü ve yazılı anlatım kusurları, bozuk cümleler, basın yayın organlarındaki dikkatsizlikler, sokak ve caddelerdeki tabelalarda bulunan yabancı sözcük hastalığı? Bütün bunlar Türkçemizin geleceği için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Türkçe, neredeyse ana dilimiz olduğunu unutturacak ölçüde yabancı sözcüklerle doluyor, kendi sözcüklerimiz ise dilimizden dışlanıyor. Yabancı dil ne kadar önemli olursa olsun insanın ana dili daha önemlidir. Temel görevimiz; gençleri düşünen, eleştiren ve düşüncelerini iyi ifade edebilen bireyler olarak yetiştirmektir. Son yıllarda İngilizce dünyanın en yaygın ve zengin dili olmuştur. Türkçenin de en az İngilizce kadar zengin ve yaygın bir dil olmaması için herhangi bir neden yoktur. Dilimizin geliştirilebilmesi için önce dilimize giren yabancı kelimelere ?DUR !? denilmeli ve devamında sözcük bankası oluşturulmalıdır. Bu da önce dil bilimcilerinin devamında da bu ülkede yaşayan bütün Türk vatandaşlarının asli görevlerinden biridir. Hatta birincisidir. Ahmet AKKUŞ
Tüm Yazılar
1 TÜRKÇEMİZ